Chào mọi người.
Hiện tại bà xã mình đang mang bầu. Mình nhờ người mua thuốc bà bầu bên USA về Việt nam/
Thuốc bao giồm :

Nature Made Multi Complete with Iron Tabs 130 Tabs
Nature Made Prenatal Multi + DHA Sgels 90 Sgels
Nature Made Folic Acid Tabs 250 400 mcg Tabs
Nature Made Iron Tablets 65mg Value Size
Nature Made Prenatal Multi + DHA Liquid Softgels 200 mg
Nature Made Folic Acid 400 Mcg Tablets

Nên muốn nhờ mọi người tư vấn về cách sử dụng thuốc này cho hợp lý. Mong mọi người giúp đỡ