Các bà mẹ đang trong giai đoạn mang thai, cần trứng ngỗng quê không có cám tăng trưởng để con thông minh thì liên hệ với mình nhé
Đảm bảo 100 ngỗng không ăn cám tăng trọng, trứng mới, ship hàng tận nơi
Liên hệ: 01667767628