Rất nhiều kiến thức về bảo vệ sức khỏe thời kì mang thai hàm chứa trong những con số mà người phụ nữ mang thai cần phải biết. Hiểu được những con số này tức là đã có thể nằm vững được phần lớn những kiến thức bảo vệ sức khỏe của người mang thai giúp đảm bảo ưu sinh, ưu dục và sinh đẻ được thuận lợi.


Bảo đảm ưu sinh, ưu dục và sinh đẻ được thuận lợi (google image)

Bảo đảm ưu sinh, ưu dục và sinh đẻ được thuận lợi.

Nhưng con số đó là:

1. Thời gian thai nhi sống trong bụng mẹ là 40 tuần, tức 280 ngày.

2. Phương pháp tính thời gian dự tính sẽ sinh con: Ngày đầu của hành kinh lần cuối cộng với 7, tháng cộng với 9 (hoặc trừ 3). Ví dụ: Hành kinh lần cuối vào ngày 10 tháng 3, có nghĩa là 10 + 7 = 17 (ngày). 3 + 9 = 12 (tháng). Vậy ngày 17 tháng 12 là ngày dự tính sẽ sinh con.

3. Thời gian xuất hiện phản ứng có thai: Khoảng tuần thứ 4 mang thai.

4. Thời gian hết phản ứng có thai: Khoảng 12 tuần mang thai

5. Thời gian kiểm tra trước khi sinh lần thứ nhất: Trong vòng 3 tháng sau khi tắt kinh.

6. Thời gian cách quãng kiểm tra trước khi sinh: Trong vòng 5 tháng mang thai, cứ 1-2 tháng 1 lần kiểm tra. Sau khi có thai được 6-8 tháng, mỗi tháng kiểm tra 1 lần. Sau khi có thai được 8 tháng, cứ 2 tuần phải kiểm tra 1 lần. Tháng cuối cùng mang thai, mỗi tuần kiểm tra 1 lần. Nếu có tình hình gì đặc biệt cần kịp thời kiểm tra ngay.

7. Trị số thể trọng tăng thêm bình thường thời kì mang thai 10 - 20 kg.

8. Trị số thể trọng tăng thêm bình thường mỗi tuần ở thời kỳ giữa, thời kì cuối mang thai: Cần dưới 0,5kg.

9. Thời gian thai động tự cảm thấy: Từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20.

10. Số lần thai động bình thường: Mỗi giờ 30 - 40 lần, không nên thấp dưới 15 lần. Sáng, trưa, tối đều đo thai động, mỗi lần đo trong 1 giờ, đem số lần thai động đo được trong 1 giờ đó nhân với 4.

11. Thời gian phát sinh đẻ non: Trong vòng từ 28 đến 37 tuần mang thai.

12. Số lần bình thường tiếng tim thai: Mỗi phút từ 120 đến 160 lần.

13. Nhiệt độ mức thích hợp cho người mang thai tắm gội: Khoảng 40 độ C.

14. Mang thai quá kì: Vượt quá số ngày dự tính sinh con 14 ngày.

15. Thời gian nhập viện trước thời hạn của những phụ nữ có thai khác thường: Khoảng 1 tuần trước khi đến ngày dự tính sinh con (hoặc theo hẹn nhập viện của bác sĩ).

16. Tiêu chí sắp sinh: Cứ cách 5-6 phút thu co tử cung 1 lần, mỗi lần kéo dài trên 30 giây.

17. Thời gian sản trình: Phụ nữ sinh con lần đầu tiên: Từ 12 giờ đến 16 giờ. Những phụ nữ đã từng sinh con: 6-8 giờ.

BS Nông Thúy Ngọc
Theo ĐSGĐ/bau.vn


BACSI.com