Em chậm kinh 1ngày thử thai 1vạch đậm 1vạch rất mờ nhìn mãi mới thấy..Ck của e rất đều. Liệu có phải có thai ko thưa bs?